V letošním roce jsme prováděli sanace a izolace suterénního zdiva administrativní budovy v Praze na Stodůlkách. Do suterénu administrativní budovy masivně zatékalo díky špatně provedeným hydroizolacím, které prováděl původní dodavatel stavby. Při průzkumech bylo zjištěno, že budova nemá téměř žádné provedení napojení svislé a vodorovné hydroizolace. Hlavním úkolem bylo provedení svislých hydroizolací plus drenážní systém. Projekt dodávala firma Dek Projekt. Materiály dodávaly firmy Schomburg, Stavebniny DEK, stavebniny Maštal. Výkopy byly prováděny strojně s ručním dokopem. Hloubka výkopů byla cca 3m. Součástí zakázky bylo také provedení kvalitního napojení světlíků vč. hydroizolačních detailů. Realizace zakázky trvala 60dní. Celkem se provádělo 72metrů výkopů.