Pro firmu 24Safe jsme v Praze 1 prováděli veškeré sanační, izolační, statické a stavební práce. Celá budova se prohlubovala o 2,5m. Suterény byly velmi vlhké, dům neměl žádné hydroizolace. sanační práce spočívaly hlavně v chemických tlakových clonách, vodorovné a svislé hydroizolace, difuzně otevřené stěrky, sanační omítky, vodostavební betony. V celém objektu se do 2.NP provádělo statické zajištění. Hlavními prvky byly ocelové nosníky HEB 500 – vše se muselo instalovat ručně – jeřábové práce nebyly možné. Některé nosníky vážily přes 2000kg. jako běžné sravební práce byly hydroizolace sprch, rozvody ZTI, ÚT, SDK stropy + stěny, atd…