Sanace a izolace suterénního zdiva byly prováděny systémy vodorovných, plošných tlakových izolací, byly provedeny zcela nové provětrávané podlahy, spárování zdiva sanačními maltami, sanační omítky, výkopy a svislé izolace, atd. veškeré materiály byly použity od firmy SCHOMBURG a HAHNE.