V roce 2019 jsem prováděli na bytovém domě v Běchovicích rozsáhlé opravy balkónů, teras, fasády, zatékání do garáží atd. Hlavní náplní práce byla oprava izolací suterénů, balkónů a teras + obnova fasády vč. nového hliníkového zábradlí, nová výstavba kolárny, pokládky nových dlažeb, oprava střechy + klempířských prvků atd. Veškeré materiály na sanace a izolace byly použity od firmy HAHNE.