U bytového domu v Praze – Lochkov jsme prováděli sanační práce v první polovině domu. Sanační práce spočívaly hlavně v obkopání objektu, provedení svislých izolací, tlakových izolací, drenážního systému a odvedení dešťových vod. materiál byl použit od firmy Schomburg.