V Praze 6 – Bělohorská ulice jsme prováděli sanační práce bytového domu. Sanační práce spočívaly v sanaci obvodové stěny do ulice a dvora vč. drenážního systému a tlakových injektáží obvodové nosné stěny. Součástí prací bylo také vybudování nového anglického dvorku. výkopy se prováděly ručně do hloubky cca 3m + pažení. Použitý materiál od firmy SCHOMBURG a HAHNE.