Na Praze 4 jsme prováděli sanační práce bytového domu. Sanační práce spočívaly v sanaci obvodové stěny do dvora vč. drenážního systému a tlakových injektáží obvodové stěny. Součástí prací bylo také vybudování nových opěrných zdí. Byla také provedena sanace střešního pláště vč. nové hydroizolace. Hydroizolační materiál byl použit bitumenový střešní pás. Použitý materiál od firmy HAHNE.