Sanace mokrého zdiva části suterénu bytového domu probíhaly v rozsahu výkopy, hydroizolace nosného obvodového zdiva, nízkotlaká vodorovná injektáž, svislé izolace, drenáže, dvorní vpusťi, izolace výtahové šachty, zámková dlažba, anglické dvorky, atd. Veškeré sanační a izolační materiály byly použity od firmy HAHNE.